OM STIFTELSEN RKF

HVA VI GJØR

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende arbeid (RKF) er dannet med et formål til å fremme en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunnet gjennom kultursensitivitet forebyggende arbeid på grasrot innen utdanning, helse, og sosialfaglige temaer slik som tilpasset helseinformasjon og barnevern.

Empowerment vil være grunnpilaren for stiftelsens virksomhet. Stiftelsen skal bistå andre bruker- og frivilligorganisasjoner og offentlige instanser til å utvikle kulturkompetanse og sensitivitet i forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, konsultasjon og kursvirksomhet.