PROSJEKTER

Likestillingsprosjektet

RKF, (Rådet for Kultur Kompetanse i Forbyggende arbeid), jobber med vellykket integrering. Stiftelsen arrangerer for første gang et to dagers Samlivskurs for førstegangsforeldre.

[hfe_template id='1414']